Zbrana donacija v vrednosti 10.000 EUR je bila namenjena za šolske sklade.