Lions klub Ribnica

Donacije Lions klub Ribnica 

Donacija Zavodu Prizma Ponikve, bivalni enoti Sodražica v obliki postavitve vrtnega paviljona, junij 2022
Donacija Zavodu Prizma Ponikve, bivalni enoti Sodražica v obliki postavitve vrtnega paviljona, junij 2022

Lions klub Ribnica je omogočil donacijo Zavodu Prizma Ponikve, bivalni enoti Sodražica v obliki postavitve vrtnega paviljona v višini 4.000 Eur. Izgradnjo so omogočili: - nakup lesa Jurij Rudež in Dafin d.o.o. iz Ribnice, - sestava in postavitev lesene konstrukcije Dotes d.o.o. iz Dolenje vasi, - denarna sredstva za pokritje…
Preberi več

Donacija PGD Goriča vas, januar 2022
Donacija PGD Goriča vas, januar 2022

14.1.2022 - Donacija PGD Goriča vas za nakup defibrilatorja v višini 1.000 EUR.

Donacije za izboljšanje bivanjskih razmer socialno najbolj ogroženih družin in posameznikov v naši bližnji okolici

V letu 2020 smo družini iz Dolenje vasi pomagali pri sanaciji hiše v vrednosti 1.900 EUR. V letu 2021 smo podarili družini iz Loškega potoka vhodna vrata, ki jih je prispeval in montiral naš donator družba Inotherm v višini  2.000 EUR.

Donacije osnovnim šolam, december 2021

Lions klub Ribnica je namenil donacije vsem štirim šolam, ki delujejo na območju delovanja kluba in sicer sorazmerno glede na velikost šole oziroma število učencev. Skupna vsota donacij vsem šolam je znašala 2.500,00 EUR. Prejemnice so Osnovne šole Ribnica, Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok.

Obiski in obdaritve – DSO Ribnica, Prizma Sodražica, obisk naše drage častne članice Tanje Debeljak, december 2021

Člani lions kluba Ribnica smo dne 16.12.2021 z večinoma domačimi poticami, sadjem in piškoti obdarovali starostnike v DSO Ribnica in varovance v enoti Prizma v Sodražici. Priložili smo tudi čestitke za vsakega starostnika. Čestitke so izdelali varovanci enote VDC Ribnica. Odziv zaposlenih in varovancev je bil pristen in iskreno ganjen. To…
Preberi več

Obdaritev starejših občanov, december 2021

V sredo 15. 12. 2021,  smo člani Lions  kluba Ribnica obdarovali  z raznovrstnimi poticami starejše občane v Zavodu Sv. Terezije na Vidmu in v Prizmi Ponikve. Hvala Duški, Urški in Matjažu, Zdenki iz Roba in  Pekarni Ajdič.

Obdaritev starostnikov v DSO Ribnica, Loški potok in Videm Dobrepolje ter oseb z motnjami v razvoju v zavodu Prizma Ponikve in Sodražica, december 2021
Obdaritev starostnikov v DSO Ribnica, Loški potok in Videm Dobrepolje ter oseb z motnjami v razvoju v zavodu Prizma Ponikve in Sodražica, december 2021

Izročili jim bomo potice, spečene s strani naših članic, sosed, prijateljic… 10 potic je tudi letos donirala Pekarna Ajdič iz Sodražice.

Potres na Hrvaškem – donacija v višini 2.000 EUR, januar 2021

Člani Lions kluba Ribnica smo se odločili, da se odzovemo na pozivam guvernerja  Zveze Lions klubov 129 ga. Danila Tomšiča v zvezi z zbiranjem donacij za prizadete v decembrskem potresu na Hrvaškem (Petrinja, Glina). Z donacijami zbrana sredstva smo nakazali na : LIONS DISTRIKT 126 HRVATSKA, Zagreb. Namenili  so jih zagotavljanju osnovnih…
Preberi več

Obdaritev starostnikov in varovancev, december 2020

Člani kluba  smo uspešno organizirali  prvo obdaritev starostnikov in varovancev v Domovih za ostarele v Ribnici, Loškem Potoku, Ponikvah in Dobrempolju s poticami (pripravili smo približno 350 kosov potic za vse varovance in zaposlene), pozornost smo jim  izrekli tudi z izročitvijo novoletnih voščilnic, izdelanih v VDC Ribnica. Našega obiska in…
Preberi več

Donacije socialno ogroženim družinam

Donacija v vrednosti 11.000 EUR.

Sofinanciranje nabave pripomočkov, opreme in zdravljenja invalidnih otrok, 2018
Sofinanciranje nabave pripomočkov, opreme in zdravljenja invalidnih otrok, 2018

Lara z donatorji, Škrabčev skedenj, Hrovača. Donacija v vrednosti 10.000 EUR.

Donacije slabovidnim osebam za nakup pripomočkov
Donacije slabovidnim osebam za nakup pripomočkov

Donacija računalnika za slabovidno osebo. Donacija v vrednosti 12.000 EUR.

Akcija “Pomagajmo za življenje”
Akcija “Pomagajmo za življenje”

V akciji "Pomagajmo za življenje" je bilo doniranih 25.000 EUR za nakup 13 defibrilatorjev.

Akcija “Otrok obdari otroka”
Akcija “Otrok obdari otroka”

Akcija je potekala v okviru dobrodelne stojnice pred Rokodelskim centrom Ribnica decembra 2016, kjer smo sprejemali rabljene igrače in jih istočasno tudi podarjali. Mesta za zbiranje igrač so bila tudi v večjih ribniških trgovinah, šolah in podjetjih, pri čemer smo zbrane rabljene igrače podarili Rdečemu križu Ribnica za namen novoletne…
Preberi več

Akcija “Pomagajmo razvijati talente otrok”
Akcija “Pomagajmo razvijati talente otrok”

Akcijo smo zaključili decembra 2016 v Rokodelskem centru, kjer smo pripravili razgovor z vrhunskim skakalcem Jernejem Damjanom. Skupaj z njim smo želeli javnosti sporočiti,  kako pomembna je podpora širše skupnosti, donatorjev in sponzorjev na karierni poti talentiranega otroka, saj že povprečni družinski proračun ne omogoča financiranja, bodisi vrhunske glasbene, bodisi  športne …
Preberi več