• V letu 2020 smo družini iz Dolenje vasi pomagali pri sanaciji hiše v vrednosti 1.900 EUR.
  • V letu 2021 smo podarili družini iz Loškega potoka vhodna vrata, ki jih je prispeval in montiral naš donator družba Inotherm v višini  2.000 EUR.