Lions klub Ribnica

Etična načela

Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.

Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.

Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.

Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.

Vem, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.

Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.

Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.

Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

Poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Cilji

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.

Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.

Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.

Povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju.

Omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti.

Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.