Lara z donatorji, Škrabčev skedenj, Hrovača.

Donacija v vrednosti 10.000 EUR.