Člani kluba  smo uspešno organizirali  prvo obdaritev starostnikov in varovancev v Domovih za ostarele v Ribnici, Loškem Potoku, Ponikvah in Dobrempolju s poticami (pripravili smo približno 350 kosov potic za vse varovance in zaposlene), pozornost smo jim  izrekli tudi z izročitvijo novoletnih voščilnic, izdelanih v VDC Ribnica. Našega obiska in obdaritve so bili deležni tudi varovanci bivalne enote Prizma Sodražica, nekateri člani pa smo obiskali in obdarili tudi osamljene starostnike na njihovem domu.