Člani Lions kluba Ribnica smo se odločili, da se odzovemo na pozivam guvernerja  Zveze Lions klubov 129 ga. Danila Tomšiča v zvezi z zbiranjem donacij za prizadete v decembrskem potresu na Hrvaškem (Petrinja, Glina).

Z donacijami zbrana sredstva smo nakazali na : LIONS DISTRIKT 126 HRVATSKA, Zagreb.

Namenili  so jih zagotavljanju osnovnih bivanjskih pogojev za družine v obliki ogrevanih mobilnih hišk za takojšnjo rešitev bivanjskih stisk družin, ki so morale zapustiti porušen dom.