Klub organizira družabno srečanje »polharijo« v Retjah, Loški Potok.