Zbranih je bilo skupaj 2.526.000 SIT oz. 10.540 EUR