Določijo se sestanki na dva tedna, torej dvakrat mesečno.