Skupščina Lions kluba Ribnica se je odvijala v Gostilni Kovač, Jasnica. Člani kluba sprejmejo nekaj sprememb statuta in potrdijo poročila zakladnice, predsednice in zaključni račun.