Lara z donatorji, Škrabčev skedenj, Hrovača. Donacija v vrednosti 10.000 EUR.