Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z odločbo z dne 17.10.2016 podelilo Lions klubu Ribnica status humanitarne organizacije in ga kot splošno dobrodelno organizacijo vpisalo v razvid humanitarnih organizacij pri ministrstvu.