Člani kluba uspemo organizirati zaključno srečanje ob koncu lionističnega leta. Poseben gost je bil guverner Danilo Tomažič.